දුර්වල සංඥා විසඳුමක් පිළිබඳ වෘත්තීය සැලැස්මක් ලබා ගැනීමට ඊමේල් හෝ මාර්ගගත කතාබස් කරන්න

සංඥා ආවරණ විසඳුමසංඥා ආවරණ විසඳුම

අපි ගැනඅපි ගැන

Foshan Lintratek Technology Co., Ltd යනු 2012 දී ආරම්භ කරන ලද අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායයක් වන අතර, නිෂ්පාදනය සහ විකිණීම පිළිබඳ වසර 11 ක පළපුරුද්දක් ඇත.Lintratek ලොව පුරා රටවල් 155ක සහ කලාපවල මිලියන 2කට අධික පරිශීලකයින් සඳහා සේවා සපයන ජංගම දුරකථන සංඥා ආවරණ විසඳුම සහ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා අලෙවිකරණ සැලැස්මේ ONE-STOP සේවාව සපයයි.

1658115079738

Hot Selling Cellular Signal BoostersHot Selling Cellular Signal Boosters

නවතම ප්රවෘත්තිනවතම ප්රවෘත්ති

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න