එක්-නැවතුම් සේවාවක් සඳහා විද්‍යුත් තැපෑල හෝ මාර්ගගතව කතාබස් කරන්න, අපි ඔබට විවිධ ජාල විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු.

අයදුම්පතඅයදුම්පත

අපි ගැනඅපි ගැන

Foshan Lintratek Technology Co., Ltd යනු නිෂ්පාදනය සහ විකිණීම පිළිබඳ වසර 11ක පළපුරුද්දක් ඇති, 2012 දී ආරම්භ කරන ලද අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායයකි.Lintratek ලොව පුරා රටවල් සහ කලාප 155 ක ව්‍යාපාර සමඟ මිලියන 2 කට අධික පරිශීලකයින් සඳහා සේවා සපයන ජාල විසඳුම් සහ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා අලෙවිකරණ සැලැස්මේ ONE-STOP සේවාව සපයයි.

1658115079738

විශේෂාංග නිෂ්පාදනවිශේෂාංග නිෂ්පාදන

නවතම ප්රවෘත්තිනවතම ප්රවෘත්ති

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න